Thứ Hai , 29/10/2018 | 03:38 GMT+7
Ban Chủ Nhiệm Công Trình Nghiên Cứu Biên Soạn Quảng Nam Toàn Chí

Ban chủ nhiệm công trình chịu trách nhiệm trước Viện trưởng trong toàn bộ mọi mặt chuẩn bị, tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến công trình Quảng Nam toàn chí.

Chủ nhiệm: Ông Nguyên Ngọc
Đồng Chủ nhiệm: Ông Vũ Ngọc Hoàng
Phó Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Hữu Toàn
Thành viên: Ông Chu Hảo
Ông Nguyễn Sự
Ông Trần Kỳ Phương
Ông Bùi Văn Tiếng
Ông Trần Văn Tri
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Ban chủ nhiệm công trình chịu trách nhiệm trước Viện trưởng trong toàn bộ mọi mặt chuẩn bị, tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến công trình Quảng Nam toàn chí.
– Ban chủ nhiệm công trình được sử dụng con dấu của Viện để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công trình và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước và của Viện Phan Châu Trinh; Ban chủ nhiệm kết thúc hoạt động ngay sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ công trình biên soạn bộ sách Quảng Nam toàn chí.
* Văn phòng Ban chủ nhiệm
Giúp việc cho Ban chủ nhiệm công trình trong công tác tổ chức và quản lý mọi hoạt động của công trình, theo quy định của pháp luật và của Viện.
Trợ lý hành chính: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
Trợ lý khoa học: Bà H’ Si Wa Niê
Chuyên viên kế toán: Bà Lương Thị Hương
Trợ lý đối ngoại: Cô Bùi Thị Kim Ngân