Công trình “Quảng Nam toàn chí”

Ban Chủ Nhiệm Công Trình Nghiên Cứu Biên Soạn Quảng Nam Toàn Chí

Ban chủ nhiệm công trình chịu trách nhiệm trước Viện trưởng trong toàn bộ mọi mặt chuẩn bị, tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến công trình Quảng Nam toàn chí.

Viện Phan Châu Trinh vừa ra đời đã nhận đặt hàng

Vào lúc 9h ngày 7/2 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), Viện Phan Châu Trinh đã có buổi ra mắt trang trọng, ấm cúng. Ngay dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đặt hàng viện biên soạn bộ Toàn chí Quảng...