Hoạt động văn hóa xã hội

Viện Phan Châu Trinh sẽ nghiên cứu khoa học xã hội và tư vấn chính sách

Viện Phan Châu Trinh đã chính thức ra mắt tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày 7.2. Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch Hội đồng Viện cho biết, Viện ra đời nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần...