Viện phan châu trinh

Viện Phan Châu Trinh ra mắt và đi vào hoạt động

Sáng ngày 07/2, tại Quảng trường Sông Hoài, Viện Phan Châu Trinh, trụ sở đặt tại Hội An, đã làm lễ ra mắt với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, các nhà văn hóa, Bộ KHCN và lãnh đạo Đảng, chính quyền, sở, ban ngành các...

Diễn từ ra mắt Viện

Diễn Từ Ra Mắt Viện Phan Châu Trinh

Viện Phan Châu Trinh ra đời, đúng như tên gọi của nó, nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh trong phát triển của đất nước ngày nay.

Hội đồng Viện

Hội Đồng Viện Phan Châu Trinh

Hội đồng Viện là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất đối với mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.

Ban giám đốc

Ban Giám Đốc Viện

Ban giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.

Cơ cấu tổ chức của viện

Mô tả cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản Lý Khoa Học

Giúp Ban giám đốc Viện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Viện; ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn quản lý công tác khoa học công nghệ; đôn đốc triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui...

Biên tập khoa học và website

Hội Đồng Biên Tập Website

Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ mọi hoạt động của website về hình thức trình bày lẫn nội dung thông tin, theo quy định của pháp luật và trong khuôn khổ hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.

Ban Chủ Nhiệm Công Trình "Quảng Nam Toàn Chí"

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!