Biên tập khoa học và website

Hội Đồng Biên Tập Website

Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ mọi hoạt động của website về hình thức trình bày lẫn nội dung thông tin, theo quy định của pháp luật và trong khuôn khổ hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.